Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Skierniewicach

  Rozmiar tekstu

Sprawa: Wniosek na umieszczenie urządzenia, Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Skierniewice

 • Rodzaj sprawy: Wniosek na umieszczenie urządzenia.

 • Miejsce załatwienia: 30 dni.

 • Wymagane dokumenty: • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy -z podaniem jej wymiarów; • zatwierdzony projekt organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych); • dokument udzielonego pełnomocnictwa (gdy wniosek składa pełnomocnik).

 • Miejsce odbioru: Urząd Gminy Skierniewice.

 • Opłaty: 17,00 zł w przypadku pełnomocnictwa. Opłatę określoną w decyzji na umieszczenie urządzenia należy wpłacić do 15 stycznia danego roku kalendarzowego bez zbędnej zwłoki..

 • Termin załatwienia: 30 dni.

 • Tryb odwoławczy: Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, ul Trzcińska 18. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Skierniewice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji..

 • Uwagi: Za wejście w pas drogowy bez zezwolenia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną..

 • Podstawa prawna: art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych..

 • Zatwierdził: Agnieszka Placek.

55

Razy
czytano

302

Id
artykułu

Informacje

 • Źródło informacji: Gmina Skierniewice.

 • Data utworzenia: 2023-12-06.

 • Wprowadził do systemu: Agnieszka Placek. Data wprowadzenia: 2023-12-06 11:02:56.

 • Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Placek. Data publikacji: 2023-12-06 11:05:46.

Rejestr zmian

 • 2023-12-06 11:16:13

  Edycja artykułu - Agnieszka Placek

 • 2023-12-06 11:16:13

  Zmiana kategorii artykułu - Agnieszka Placek Z: DROGI, do: DROGI

 • 2023-12-06 11:05:46

  Publikacja artykułu - Agnieszka Placek

 • 2023-12-06 11:02:56

  Dodanie artykułu - Agnieszka Placek

Przydatne linki

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Szukaj w BIP

Komunikat

Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.