Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaskierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaskierniewice.pl/artykuly/240

Ogłoszenie o przetargu - Zarządzenie Nr 128/2023 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 6 listopada 2023 r.

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

           

W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.bip.gminaskierniewice.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się Zarządzenie Nr 128/2023 Wójta Gminy Skierniewice w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości,    ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Przetargiem objęte są nieruchomości położone w miejscowościach Mokra Lewa, Mokra Prawa i Borowiny.