Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaskierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaskierniewice.pl/artykuly/249

Petycja z dnia 9 października 2023 r. w sprawie podjęcia uchwały