Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Skierniewicach

  Rozmiar tekstu

Akty prawne

 • UCHWAŁA NR XLVIII/375/2023 RADY GMINY SKIERNIEWICE Z DNIA 29 MARCA 2023 R.

  w prawie "Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skierniewice"

  Dodano: 2024-01-31

  Wprowadził: Wioletta Radomska

 • UCHWAŁA NR XXXIV/271/2021 RADY GMINY SKIERNIEWICE Z DNIA 24 LISTOPADA 2021 R.

  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy ...

  Dodano: 2024-01-31

  Wprowadził: Wioletta Radomska

 • UCHWAŁA NR XLVI/366/2023 RADY GMINY SKIERNIEWICE Z DNIA 11 STYCZNIA 2023 R.

  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości ...

  Dodano: 2024-01-31

  Wprowadził: Wioletta Radomska

 • UCHWAŁA NR XLV/358/2022 RADY GMINY SKIERNIEWICE Z DNIA 28 GRUDNIA 2022 R.

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości oraz częściowego ...

  Dodano: 2024-01-31

  Wprowadził: Wioletta Radomska

 • UCHWAŁA NR XLIV/346/2022 RADY GMINY SKIERNIEWICE Z DNIA 29 LISTOPADA 2022 R.

  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele ...

  Dodano: 2024-01-31

  Wprowadził: Wioletta Radomska

 • UCHWAŁA NR XXXIX/316/2022 RADY GMINY SKIERNIEWICE Z DNIA 29 CZERWCA 2022 R.

  w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Skierniewice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ...

  Dodano: 2024-01-31

  Wprowadził: Wioletta Radomska

 • UCHWAŁA NR XXX/244/2021 RADY GMINY SKIERNIEWICE Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R.

  w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice

  Dodano: 2024-01-31

  Wprowadził: Wioletta Radomska

 • UCHWAŁA NR XXVIII/232/2021 RADY GMINY SKIERNIEWICE Z DNIA 30 MARCA 2021 R.

  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Dodano: 2024-01-31

  Wprowadził: Wioletta Radomska

 • UCHWAŁA NR XXIII/180/2020 RADY GMINY SKIERNIEWICE Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2020 R.

  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za ...

  Dodano: 2024-01-31

  Wprowadził: Wioletta Radomska

 • UCHWAŁA NR XXIII/177/2020 RADY GMINY SKIERNIEWICE Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2020 R.

  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice

  Dodano: 2024-01-31

  Wprowadził: Wioletta Radomska

poprzednia strona|1|2| z   2następna stronaostatnia

Przydatne linki

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Szukaj w BIP

Komunikat

Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.