Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Skierniewicach

  Rozmiar tekstu

Uchwały 2023

 • Uchwała: NR LVI/428/2023, z dnia: 28 grudnia 2023 r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach

  Dodano: 2024-01-05

  Wprowadził: Justyna Wieprzkowicz

 • Uchwała: NR LVI/427/2023, z dnia: 28 grudnia 2023 r.w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

  Dodano: 2024-01-05

  Wprowadził: Justyna Wieprzkowicz

 • Uchwała: NR LVI/426/2023, z dnia: 28 grudnia 2023 r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

  Dodano: 2024-01-05

  Wprowadził: Justyna Wieprzkowicz

 • Uchwała: NR LVI/425/2023, z dnia: 28 grudnia 2023 r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

  Dodano: 2024-01-05

  Wprowadził: Justyna Wieprzkowicz

 • Uchwała: NR LVI/424/2023, z dnia: 28 grudnia 2023 r.w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skierniewice na lata 2024-2028”.

  Dodano: 2024-01-05

  Wprowadził: Justyna Wieprzkowicz

 • Uchwała: NR LVI/423/2023, z dnia: 28 grudnia 2023 r.w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skierniewice

  Dodano: 2024-01-05

  Wprowadził: Justyna Wieprzkowicz

 • Uchwała: NR LVI/422/2023, z dnia: 28 grudnia 2023 r.zmieniająca uchwałę Rady Gminy Skierniewice Nr XXIII/177/2020, z dnia 22 września 2020 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice

  Dodano: 2024-01-05

  Wprowadził: Justyna Wieprzkowicz

 • Uchwała: NR LVI/421/2023, z dnia: 28 grudnia 2023 r.w sprawie rozpatrzenia petycji, dotyczącej zawetowania uchwały z dnia 10 października 2022 roku ws fuzji PKN ORLEN z PGNiG i wcześniejszego połączenia PKN ORLEN z LOTOSem oraz do zawetowania przejęcia przez ORLEN koncesji z PGNiG na wydobycie złóż

  Dodano: 2024-01-05

  Wprowadził: Justyna Wieprzkowicz

 • Uchwała: NR LVI/420/2023, z dnia: 28 grudnia 2023 r.w sprawie planu pracy Rady Gminy Skierniewice na I półrocze 2024 roku.

  Dodano: 2024-01-05

  Wprowadził: Justyna Wieprzkowicz

 • Uchwała: NR LVI/419/2023, z dnia: 28 grudnia 2023 r.w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

  Dodano: 2024-01-05

  Wprowadził: Justyna Wieprzkowicz

poprzednia strona|1|2|3| z   4następna stronaostatnia

Przydatne linki

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Szukaj w BIP

Komunikat

Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.